(18.8.14) ရက္ေန႕တြင္ KBZ FC ႏွင့္အၾကိတ္အႏွယ္ယွဥ္ျပိဳင္ကစားျပီး (၂) ဂိုး (၀) ျဖင့္ KBZ အသင္းႏိုင္ပြဲရရွိ

Leave a Reply